Wróbel zwyczajny  

Wróbel domowy  to mały gatunek ptaka, który jest spotykany w naszych regionach. Można go zobaczyć w pobliżu domów, ponieważ występuje wszędzie tam, gdzie mieszka człowiek. Wróble budują gniazda w szczelinach budynków, pod dachami, w dziuplach i skrzynkach lęgowych, w bocianich i jaskółczych gniazdach. Gniazdo ma kształt kuli z bocznym wejściem i jest uwite ze źdźbeł trawy, słomy oraz piór. Brzuszki samiczek są koloru jasno brązowego, zaś samców białego.

Ptaki te nie odlatują z Polski na okres zimy, dlatego należy pamiętać o dokarmianiu ich. Odżywiają się głównie nasionami zbóż, chwastów, drzew i krzewów, nasionami roślin strączkowych, wiosną zjadają drobne owady. Zimne noce wróble spędzają w gromadach, obsiadają drzewa i krzewy. Uważa się, że ptaki te najbardziej są związane z człowiekiem. Wróble są ptakami lęgowymi. Mogą żyć 19 lat na wolności. Objęte są ochroną, ponieważ z racji, że nie są przystosowane do wilgotnego i chłodnego klimatu, spada ilość ich pożywienia, dlatego też ich liczba zmniejsza się coraz bardziej.  Zwierzęta te bardzo często chorują i są narażone na ataki drapieżników.

Źródło: