E-Dziennik dla rodziców

Na poniższej stronie będą sukcesywnie zamieszczane informacje niezbędne do wykonania poprawnego logowania się na platformie E-Dziennik.

  1. Opcja logowanie na platformę E-Dziennika znajduje się w panelu bocznym po prawej stronie. Należy kliknąć w logo E-Dziennika.
  2. Instrukcja zakładania konta i logowanie się do E-dziennika.