Kadra Pedagogiczna

 

Dyrektor Szkoły:      Agnieszka Rożek

 

Wychowanie przedszkolne: Kamila Tereszkiewicz
Edukacja wczesnoszkolna:
Teresa Baran,
Beata Sypniewska
Język polski:
Alicja Libowicz
Historia:
 Magdalen Walicka-Moskwik
Język angielski / Doradztwo zawodowe: Monika Warchoł
Matematyka :
Klaudia Bukała
Religia:
ks. Robert Świtalski
EdB/Plastyka/Chemia:  Teresa Blecharczyk
Geografia / Język niemiecki: Bernadeta Walicka
Fizyka: Agnieszka Koszela
Biologia / Przyroda:
Jadwiga Kaplita
Technika / Muzyka / Informatyka:
Łukasz Wróbel
Wiedza o społeczeństwie / WdŻ: Krzysztof Hajduk
Wychowanie fizyczne:
Krzysztof Kmiotek
Psycholog:
Hiacynta Romańska
Logopeda: Joanna Jabłońska
Pedagog: Joanna Brodzicka