Kadra Pedagogiczna

 

Dyrektor Szkoły:     Joanna Brodzicka

 

Wychowanie przedszkolne: Beata Sypniewska
Edukacja wczesnoszkolna:
Teresa Baran
Język polski:
Natalia Gudyka
Historia:
 Krzysztof Hajduk
Język angielski: Monika Warchoł
Matematyka :
Klaudia Bukała
Religia:
ks. Robert Świtalski
EdB/Plastyka/Chemia:  Teresa Blecharczyk
Geografia / Język niemiecki: Bernadeta Walicka
Fizyka: Agnieszka Koszela
Biologia / Przyroda:
Jadwiga Kaplita
Technika / Muzyka / Informatyka:
Łukasz Wróbel
Wiedza o społeczeństwie / Historia: Krzysztof Hajduk
Wychowanie fizyczne:
Krzysztof Kmiotek
Psycholog:
Agnieszka Badylak
Pedagog: Joanna Brodzicka