Kadra Pedagogiczna

Dyrektor Szkoły: Agnieszka Rożek
Wychowanie przedszkolne Kamila Ruman
Edukacja wczesnoszkolna:
Teresa Baran,
Edyta Miąskowska
Język polski :
Alicja Libowicz
Historia:
Justyna Siebierańska,
Agnieszka Rożek
Język angielski: Monika Warchoł
Matematyka / Przyroda:
Rafał Ślemp
Religia:
ks. Maciej Małek
ks. Robert Świtalski
Chemia / Plastyka:  Teresa Blecharczyk
Geografia / Język niemiecki Bernadeta Walicka
Fizyka /
Edukacja dla bezpieczeństwa:
Małgorzata Pałac
Biologia: Jadwiga Kaplita
Technika /
Muzyka /
Informatyka:
Łukasz Wróbel
Wiedza o społeczeństwie
Krzysztof Hajduk
Wychowanie fizyczne: Krzysztof Kmiotek
Doradztwo zawodowe: -
Zajęcia z psychologiem:
Agnieszka Badylak