zajęcia terenowe

Grzybobranie

Lasy otaczające miejscowość to tylko pozostałość bujnie porastających te tereny lasów w czasach, kiedy miejscowość powstawała. Z opowiadań mieszkańców wynika, że w wielu miejscach, w których obecnie stoją budynki mieszkalne oraz biegną drogi wiejskie tereny porośnięte były lasem, który z czasem wycięto na potrzeby osadnictwa.

Pieszy rajd po okolicy

W planie zajęć przewidziana została wycieczka rowerowa po okolicy, jednak z przyczyn, na które sam nie miałem wpływu zajęcia przeszły reorganizację. Mianowicie udaliśmy się wszyscy na pieszy rajd po okolicy. Trasę zaplanowano na dwie jednostki lekcyjne. Czynnikiem mało zachęcającym do wyjścia była pogoda.

W pasiece pszczelarza

Tym razem odwiedziliśmy lokalnego pszczelarza. Wychodząc ze szkoły w kilka minut dotarliśmy do Pana Jana Ślemp. Gospodarz rozpoczął od przedstawienia, jakimi urządzeniami i sprzętami posługuje się podczas prac w pasiece. Dowiedzieliśmy się jak wygląda sposób pozyskiwania miodu, kiedy to pszczoły już go wytworzą.