Historia szkoły

Szkoła Podstawowa w Wólce Hyżneńskiej to jedna z sześciu szkół podstawowych Gminy Hyżne. Przy szkole funkcjonuje oddział przedszkolny, w którym realizowane jest roczne, obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. Organem prowadzącym placówkę jest Gmina Hyżne, zaś nadzór pedagogiczny sprawowany jest przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Cykl kształcenia w Szkole Podstawowej w Wólce Hyżneńskiej obejmuje dwa etapy edukacyjne i trwa sześć lat.

O bezpieczeństwo i wszechstronny rozwój uczniów troszczą się pracownicy szkoły. Nasza malutka szkoła ma tą zaletę, że wszyscy się znają. Nie zatraca się indywidualności i łatwiej tutaj  o demokrację. Atutem szkoły jest jej malownicze położenie wśród zieleni z dala od ruchliwej ulicy. Do dyspozycji uczniów posiadamy wiele pomocy dydaktycznych usprawniających proces edukacji oraz pracownię komputerową z dostępem do Internetu. Szkoła cieszy się dobrą opinią w środowisku. Rodzice chętnie powierzają nam swoje pociechy. Staramy się sprostać ich oczekiwaniom i stworzyć przyjazną atmosferę.

Początki tworzenia szkoły w Wólce Hyżneńskiej sięgają roku 1936, wówczas to w wynajętej izbie mieszkalnej u gospodarza Jana Filima utworzono szkołę tzw. eksponówkę podlegającą Szkole Podstawowej w Dylągówce. W utworzonej szkole uczył jeden nauczyciel i prowadził klasy I – IV. W roku 1938 przeniesiono salę szkolną do domu Majchrowskiego Stanisława. Gdy wybuchła II wojna światowa, mieszkańcy wsi mniej interesowali się oświatą, sytuacja była bardzo trudna, toteż nie myślano o edukacji czy też budowie nowego budynku szkolnego.

Dopiero zakończenie wojny i poprawa sytuacji sprzyjało myśli budowy nowej placówki. Rozpoczęła się akcja gromadzenia funduszy na nową szkołę. Mieszkańcy organizowali zabawy taneczne, przedstawienia, a dochody z nich przeznaczali na drewno i inne materiały potrzebne do budowy szkoły. Jak mówią zapiski kroniki szkolnej: „...ofiarność i wysiłek ze strony obywateli wsi Wólka Hyżneńska były olbrzymie, gdyż jest to wieś mała i dosyć biedna.” W 1946 roku wybudowano szkołę drewnianą o dwóch dużych salach, kancelarii, korytarzu i mieszkaniu dla kierownika. W pierwszych latach od wybudowania budynek był własnością wsi, ale po kilku latach został przekazany wydziałowi oświaty.

W nowej szkole zwiększyła się liczba klas, uczniowie uczęszczali do klas I – VII, nauka odbywała się na dwie zmiany. Tak było do roku 1968.  30 września rozpoczęto budowę nowej murowanej szkoły na nowej działce. 27 sierpnia 1969 roku oddano do użytku nowo wybudowaną szkołę.  3 września 1969 roku odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego z udziałem uczniów, rodziców ówczesnych władz oświatowych i partyjnych. Od tamtego czasu wiele się zmieniło, a sama szkoła pracuje w systemie klas łączonych. W trosce, o jakość kształcenia, bezpieczeństwo naszych uczniów, estetyczny wygląd pomieszczeń szkolnych i otoczenia, miłą i serdeczną atmosferę, podejmujemy szereg działań poprawiających warunki nauki i pracy w szkole.

Wspólny wysiłek poprzednich i obecnych władz gminy, w osobie Pani Wójt Krystyny Wojtyło i Zastępcy Wójta Pani Janiny Błońskiej, życzliwych, ofiarnych i chętnych nieść pomoc Rodziców, dyrekcji, oddanych swojej pracy nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły, przynosi wymierne efekty. Dowodem na to jest odmalowane pokrycie dachowe, wymieniona stolarka okienna, zagospodarowane klomby, nowe meble w klasach, wymienione oświetlenie w klasach szkolnych, sala komputerowa z dostępem do Internetu, dwie tablice interaktywne, termomodernizacja budynku szkoły, systematycznie wzbogacany księgozbiór biblioteki szkolnej, wystrój sal lekcyjnych i korytarzy. Jednak na tym nie poprzestajemy, dążyć będziemy do dalszej poprawy warunków nauki i pracy w Szkole Podstawowej w Wólce Hyżneńskiej.

A oto kilka fotografii przedstawiających jak zmienił się budynek szkoły.