Uczniowie

Samorząd Uczniowski

Przewodnicząca: Milena Bielec

Zastępca: Dominika Walas

Skarbnik: Anna Kata

Sekretarz: Mateusz Budyka

Zadania Samorządu Uczniowskiego

 • Organizowanie i prowadzenie uroczystości szkolnych.
 • Przygotowanie programów artystycznych i imprez organizowanych przez Samorząd.
 • Przeprowadzenie kampanii wyborczej i wyborów do Samorządu Szkolnego następnej kadencji.
 • Udział w pracach komisji w konkursach przeprowadzonych w szkole. 
 • Udział w zawodach sportowych i relacjonowanie ich przebiegu.
 • Organizowanie razem z nauczycielem w-fu zajęć sprawnościowych, zawodów sportowych.
 • Popularyzowanie sławnych sportowców i ciekawych dyscyplin sportu.
 • Pełnienie dyżurów w czasie przerw na korytarzu.
 • Dbanie o czystość na korytarzu i wokół szkoły, zbieranie papierków.
 • Zwracanie uwagi na zmianę obuwia.
 • Zorganizowanie zbiórki makulatury surowców wtórnych.