Zapraszamy do głosowania w konkursie „Czyściochowa Akademia”

Szanowni Rodzice, Nauczyciele! Uczniowie klasy I biorą udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Czyściochowa Akademia" organizowanym przez firmę Rossman. W ramach tego programu odbywa się konkurs, którego celem jest popularyzacja higieny osobistej. W każdym miesiącu 30 szkół z największą liczbą zdobytych głosów wygrywa zestaw gier edukacyjnych o wartości 500 zł.

Gminny Konkurs Plastyczny „Najpiękniejsza Kapliczka Matki Bożej”

4 maja 2021r. został rozstrzygnięty gminny konkurs plastyczny „Najpiękniejsza Kapliczka Matki Bożej”. Celem konkursu było pogłębianie wiedzy dzieci i młodzieży o polskiej tradycji, rozbudzanie zainteresowań sztuką ludową ,,małej ojczyzny’’, uświadamianie roli sztuki, jako narzędzia wypowiadania myśli, uczuć i przeżyć, wyzwalanie inwencji twórczej i kształtowanie w młodzieży kultury i wrażliwości artystycznej.

Sukces

W ostatnim czasie do szkoły dostarczone zostały kolejne dyplomy potwierdzające osiągnięcia naszych uczniów. A więc do rzeczy: 

Antoni Miąskowski otrzymał nagrodę w konkursie plastycznym Wielkanocne Tradycje organizowanym przez Centrum Kulturalne w Przemyślu. 

Akcji na rzecz osób ze spektrum autyzmu

Nasza szkoła włączyła się do akcji na rzecz osób ze spektrum autyzmu w ramach #challengeniebieskiemotyle2021. Celem akcji jest poszerzenie świadomości na temat autyzmu oraz przekazanie iskierki przyjaźni osobom z autyzmem i ich rodzinom. Podjęliśmy to wyzwanie, ponieważ jest to szlachetna i bardzo potrzebna inicjatywa. Dziękujemy za nominację Szkole Podstawowej nr 3 im. Św.

Charytatywna zbiórka książek

Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w charytatywnej zbiórce książek. Zebrane książki zostaną przesłane do siedziby Centrum Rozwoju Lokalnego, tam zostaną zlicytowane, a pozyskane w ten sposób środki w 100% będą przeznaczone na wsparcie ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Dzieci uczą rodziców” i na zakup najpotrzebniejszych rzeczy dla podopiecznych Fundacji Ostoja dla Zwierząt.

Dzień Ziemi

22 kwietnia przypada Dzień Ziemi. Z tej okazji każdy z Nas, choć przez chwilę powinien pomyśleć o planecie, na której żyjemy i o otaczającej nas przyrodzie. Dlatego też do działań promujących życie w zgodzie z naturą włączyły się dzieci oddziału przedszkolnego. Uczniowie klas I – VIII również aktywnie uczestniczyli w działaniach proekologicznych.

Gminny Konkurs Recytatorski ,,Wiosna z miłością"

12 kwietnia 2021r. został rozstrzygnięty Gminny Konkurs Recytatorski pt. „Wiosna z miłością”. Celem konkursu było popularyzowanie liryki o tematyce miłosnej, rozwijanie zdolności recytatorskich oraz prezentacja umiejętności recytowania. Na konkurs nadesłano łącznie 10 płyt z recytacją wierszy różnych autorów, była to m.in. poezja Wisławy Szymborskiej, ks.

W świecie ekonomii

Podczas piątej lekcji w ramach drugiej edycji ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Dzieci uczą rodziców” uczniowie wyruszyli do świata finansów, by dowiedzieć się czym jest „pieniądz”, jaka jest jego historia oraz jakie jest jego znaczenie w życiu człowieka. W trakcie lekcji dzieci dowiedziały się jaka jest różnica między potrzebą, a zachcianką.

Sukces

W ostatnim czasie nasi uczniowie godnie reprezentowali szkołę w gminnych konkursach zajmując w nich wysokie miejsca.

Konkurs orgaznizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem na Najpiękniejszą Pisankę Wielkanocną:

Światowy dzień osób chorych na zespół Downa

21 marca obchodzimy światowy dzień osób chorych na zespół Downa. W ramach obchodów dnia osób dotkniętych tą nieuleczalną chorobą genetyczną nasi uczniowie włączyli się 19 marca 2021 roku w akcję polegającą na założeniu skarpetek w różnych kolorach. Kolorowe skarpetki nie do pary to symbol niedopasowania społecznego i genotypowego z jakim borykają się osoby z zespołem Downa.

Gminny Konkurs Plastyczny „Pomocna dłoń”

15 marca 2021r. został rozstrzygnięty Gminny Konkurs Plastyczny „Pomocna dłoń” promujący wolontariat. Celem konkursu było propagowanie spontanicznej ekspresji plastycznej młodzieży, popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, zachęcenie młodzieży do włączenia się w przedsięwzięcia związane z wolontariatem oraz przybliżanie młodzieży idei pomocy drugiemu człowiekowi oraz otwartości na innych.

Strony