Walentynki

Walentynki ponownie niefortunnie przypadły na czas wolny od szkoły tj. weekend jednak i tym razem poczta walentynkowa w szkole funkcjonowała prężnie. Na długo przed wypadającymi w tym roku szkolnym feriami Samorząd Uczniowski na korytarzu ustawił skrzynkę walentynkową, do której uczniowie mogli składać przygotowane przez siebie kartki. W trakcie jednej z przerw dnia 12 lutego SU zorganizował apel, na którym zostały rozdane wszystkie walentynki. Miłym akcentem był fakt, że uczniowie pamiętali także o nauczycielach, do których skierowali słowa podziękowania przelane na papier.