Dzień Babci i Dziadka

Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka była przygotowywana przez Panią Teresę Baran oraz Panią Edytę Miąskowską z uczniami klasy I – III. Uroczystość wzbogacona została o podkłady muzyczne, których zagraniem zajął się Pan Łukasz Wróbel. W trakcie akademii wśród licznych wierszy kierowanych do naszych gości nie mogło zabraknąć i życzeń.

Mali artyści byli szczególnie zaangażowani w występ. Każdy z nich miał na widowni babcię lub dziadka, którzy przybyli podziwiać poczynania wnuków. Na uroczystość przybyli również seniorzy uczniów klas starszych.

Po zakończeniu się części oficjalnej wnuki udały się do swoich babć i dziadków z przygotowanymi laurkami. Bardzo dziękujemy Radzie Rodziców, która przygotowała z tej okazji poczęstunek i zadbała o obsługę gości tego dnia.