Happening „Czytajmy książki”

Na lekcjach plastyki w klasie VII uczniowie zapoznawali się z zagadnieniem happeningu. Postanowili praktycznie zaplanować działania związane z tym pojęciem. Wybrali temat happeningu – „Czytajmy książki”, przygotowali szkic scenariusza wydarzenia, rozdzielili role i przystąpili do przygotowania materiałów. Wybrali termin, miejsce realizacji i zaprosili nauczycieli oraz uczniów naszej szkoły, by zaprezentować efekt finalny akcji, której celem było zachęcenie kolegów do większego zainteresowania książką z biblioteki oraz podniesienie poziomu czytelnictwa wśród uczniów.

Na korytarzu szkolnym zawisły hasła, plakaty oraz żartobliwe wiersze wykonane przez siódmoklasistów, odczytali oni też żarty związane z biblioteką i książkami. Słuchacze z dużym zainteresowaniem oglądali prezentowaną akcję. Akcję przeprowadzono 11 lutego, a jej koordynatorem była Pani Kazimiera Ostrowska.