Spotkanie z Filharmonią cz. V

14 lutego 2020r. odbyło się kolejne już zetknięcie się uczniów z światem muzyki. Tym razem zatytułowane „Muzyka z pogranicza Europy”.  Członkowie Filharmonii Podkarpackiej wprowadzili słuchaczy w muzykę z najdalszych zakątków naszego kontynentu. Ciekawe instrumenty, stroje i historie przytaczane przez gości przybliżyły uczniom różnorodność i bogactwo kulturowe Europy. Wśród zaprezentowanej muzyki pojawiła się muzyka celtycka, słowiańska oraz grecka.