Uwaga! Ważne informacje dla rodziców

Konsultacje z nauczycielami

Konsultacje z nauczycielami odbywają się w godzinach od 8.00 do 15.00 w dni robocze oraz w godzinach ustalonych indywidualnie pomiędzy nauczycielem i rodzicem. W celu ustalenia dogodnych godzin konsultacji proszę kontaktować się z nauczycielami poprzez e-dziennik.

Użyczenie sprzętu

W związku z wprowadzeniem nauczania zdanego, informujemy, że szkoła dysponuje sprzętem, który może udostępnić w celach edukacyjnych w przypadku, gdy uczeń nie posiada sprawnego komputera lub laptopa. Wszystkich zainteresowanych rodziców powyższą formą pomocy prosimy o kontakt z Dyrektorem szkoły poprzez e-dziennik.

Dyrektor szkoły

Agnieszka Rożek