Nowe wytyczne w sprawie kształcenia na odległość

Dyrektor szkoły informuje, że do 24 maja 2020 roku została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w szkołach.

Został również określony harmonogram egzaminów ósmoklasisty. Egzamin ten odbędzie się 16, 17 i 18 czerwca bieżącego roku.

Ponadto wszelkie informacje w wyżej wymienionych sprawach zamieszczone są również na poniższych stronach internetowych:

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-do-24-maja

https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-egzaminow-2020