Sprawdzian szóstoklasisty

Dnia 5 kwietnia uczniowie klasy VI przystąpili do sprawdzianu szóstoklasisty. Nastroje przed sprawdzianem były raczej dobre, chociaż przed samym rozpoczęciem dało się odczuć, że niektórzy uczniowie mają maleńką tremę. Punktualnie o godzinie 9.00 wszyscy zasiedli w przygotowanej z tej okazji sali, gdzie rozpoczęli pracę z arkuszem egzaminacyjnym z języka polskiego i matematyki. W trakcie 80 minut pracy uczniowie dokonali weryfikacji swojej wiedzy nabytej w ciągu 6 lat nauki w szkole podstawowej. Po zakończeniu pierwszej części miała miejsce krótka przerwa, a po niej rozpoczęła siei część sprawdzianu, a więc praca z arkuszem z języka angielskiego.