Sprawozdania finansowe szkoły

Sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Wólce Hyżneńskiej za 2019 r. są dostępne pod adresem:

https://hyzne.pl/14-bip/11762-sprawozdania-finansowe/12240-sprawozdania-finansowe-za-2019-rok-szkola-podstawowa-wolka-hyznenska.html#ak12240