Magiczny czas

W okresie przedświątecznym uczniowie klas I – III oraz dzieci oddziału przedszkolnego realizowały druga lekcję zaliczaną do akcji „Dzieci uczą rodziców”. W ramach prowadzonych działań na zajęciach poruszono tematykę bożonarodzeniową. Dzieci wykonywały „papierowe” renifery i Mikołaje oraz kolorowały obrazki.