Sukces

W ostatnim czasie uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Gminnym konkursie Plastycznym pt. „Podróże nie tylko w naturze” organizowanym przez Szkołę Podstawową im. PCK w Dylągówce. Uczeń klasy III – Szymon Kata zajął I miejsce. W konkursie tym wyróżnienie otrzymała Milena Dykiel uczennica klasy II oraz Antoni Miąskowski również uczeń klasy II.

Galeria sukcesów