Gminny Konkurs Plastyczny „Pomocna dłoń”

15 marca 2021r. został rozstrzygnięty Gminny Konkurs Plastyczny „Pomocna dłoń” promujący wolontariat. Celem konkursu było propagowanie spontanicznej ekspresji plastycznej młodzieży, popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, zachęcenie młodzieży do włączenia się w przedsięwzięcia związane z wolontariatem oraz przybliżanie młodzieży idei pomocy drugiemu człowiekowi oraz otwartości na innych. Na konkurs nadesłano łącznie 26 prac plastycznych wykonanych w formacie A3 techniką dowolną. Konkurs skierowany był do uczniów klas VI – VIII szkół podstawowych z terenu gminy Hyżne.

Komisja konkursowa oceniając prace kierowała się pomysłowością, zgodnością prac z tematyką konkursu, kompozycją, samodzielnością wykonania oraz oddaniem specyfiki tematu. Jury przyznało nagrody za trzy najlepsze prace oraz wyróżnienia dla czterech kolejnych prac. Uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy za przyznane miejsca i wyróżnienia oraz za udział w konkursie.

Miejsca:
I miejsce – Aleksandra Pietryka, klasa VII, Szkoła Podstawowa im. PCK w Dylągówce,
II miejsce – Sandra Bała, klasa VI, Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego w Hyżnem,
III miejsce – Martyna Trybucka, klasa VII, Szkoła Podstawowa w Szklarach.
 
Wyróżnienia:
Aleksandra Sztycharz, klasa VIII, Szkoła Podstawowa im. 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Brzezówce,
Krzysztof Chochrek, klasa VIII, Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Grzegorzówce,
Martyna Majchrowska, klasa VII, Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Wólce Hyżneńskiej,
Bartłomiej Pelc, klasa VII, Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Wólce Hyżneńskiej.
 
W galerii znajdują się pamiątkowe dyplomy uzyskane przez naszych uczniów.

Galeria sukcesów