Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

Zakończenie roku szkolnego rozpoczęto od mszy świętej w kościele parafialnym, której przewodniczył ks. Marian Fortuna. Przedstawiciele pocztu sztandarowego pełnili wartę honorową przed ołtarzem. Następnie wszyscy udali się do szkoły na ostatnie w tym roku spotkanie z nauczycielami. Po zebraniu się wszystkich w szkole Pani dyrektor Agnieszka Rożek wręczyła nagrody uczniom z średnią ocen 4,75 i powyżej oraz przyznała nagrodę dla ucznia za 100% frekwencję.

Następnie miało miejsce przekazanie sztandaru nowemu chorążemu i asyście, którzy w przyszłym roku będą opiekować się sztandarem szkoły. Po ceremoniale przekazania sztandaru uczniowie klasy VIII zaprezentowali skecz o tematyce szkolnej. W trakcie części artystycznej zaprezentowali swoje aktorskie możliwości, o których można się przekonać odwiedzając profil szkoły na FB.

Na koniec uczniowie klasy VII i VI pożegnali swoich kolegów prezentując montaż słowno-muzyczny, ósmoklasiści otrzymali także drobne upominki. Ostatnie słowo tego dnia należało jednak do wychowawców, którzy udali się do klas, aby spotkać się jeszcze raz ze swoimi uczniami.