Spotkanie z strażakami OSP w Wólce Hyżneńskiej

24 maja 2016 roku odbyło się spotkanie z przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce Hyżneńskiej. Uczniowie mieli okazję uczestniczyć w specjalnej lekcji dotyczącej bezpieczeństwa oraz postępowania w przypadkach sytuacji zagrażających życiu w tym zagrożenia pożarem. Po wyjściu ze szkoły i przybyciu na plac parkingowy obok Domu Strażaka w Wólce Hyżneńskiej uczniów i nauczycieli przywitał p. Jan Krowiak i p. Sławomir Marszałek. Na początku lekcji przedstawiono uczniom, czym jest ochotnicza straż pożarna oraz zarys historyczny powstania jednostki pożarniczej w naszej miejscowości. Uczniowie z dużym zainteresowaniem wsłuchiwali się w historię opowiadaną przez strażaków. Najbardziej interesujące jednak okazało się wyposażenie strażaków, sposób użycia i wykorzystania poszczególnych przedmiotów. Strażacy zaprezentowali pełny stój wraz z butlą i maską tlenową wykorzystywaną w akcjach gaśniczych. Sprawdzili wiedzę uczniów na temat numerów alarmowych oraz sposobu postępowania w trakcie powstania pożaru. Szczególnie interesujące okazały się prezentowane tłumice służące do gaszenia palących się traw na łąkach, krótkofalówki wykorzystywane przy komunikacji. Radość wszystkim sprawiła możliwość potrzymania węży gaśniczych, przymierzenia kasków i kurtek strażacki czy też możliwość obsługi syreny strażackiej.

Na koniec pani dyrektor Agnieszka Rożek złożyła na ręce strażaków pamiątkowe prace plastyczne wykonane prze uczniów naszej szkoły oraz dyplom, dziękując tym samym strażakom za ich jakże wartościową naukę.

Dla wszystkich obserwatorów lekcja z strażakami była bardzo cenna pod względem wiedzy życiowej, która dla starszych uczniów została odświeżona i utrwalona, a dla najmłodszych uczniów była czymś nowym, a zarazem fascynującym.