Dzień Matematyki

W tym roku Dzień Matematyki orgaznizowany przez Stowarzyszenie Doskonalenia i Rozwoju 4improve został przygotowany pod hasłem „Matematyka to jakiś kosmos”. Patronatem honorowym tego wydarzenia stał się portal e-math.pl oraz POLSA – Polska Agencja Kosmiczna.

Na zajęciach z uczniami wykorzystano prezentację multimedialną, która tematyką nawiązywała do obiektów z przestrzeni kosmicznej. Wśród zadań, które na drodze losowania ósmoklasiści wybierali do rozwiązania pojawiły się zarówno zadania typowo matematyczne, ale i takie, które sprawdzały umiejętności uczniów związane z czytaniem ze zrozumieniem czy też logiczne myślenie. W „zabawie matematyką” uczniowie mogli posługiwać się kalkulatorami.

Celem zajęć było ukazanie uczniom bardziej praktycznej matematyki oraz wpłynięcie na przekonanie, że umiejętności utrwalane na lekcjach matematyki przydają się nie tylko na tym przedmiocie, ale w wielu zadaniach, które realizujemy w swoim życiu. Zajęcia okazały się dla uczniów przyjemne i zabawne.

Certyfikat potwierdzający udział szkoły w Dniu Matematyki – edycja 2022.