Gminny Konkurs Plastyczny

W dniu 30 maja odbył się w szkole Gminny Konkurs Plastyczny „Najpiękniejsza jest moja ojczyzna” skierowany do uczniów klas I – III. Celem konkursu było rozbudzenie dumy z kraju, w którym żyjemy i realizujemy swoje marzenia oraz umożliwienie dzieciom zaprezentowania prac nawiązujących do tradycji rodziny, regionu i kraju. Jury oceniając prace zwróciło uwagę na stopień realizacji tematu i walory artystyczne nadesłanych na konkurs prac. Laureaci konkursu otrzymali nagrody książkowe o naszej ojczyźnie. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami. Organizatorem konkursu była p. Edyta Miąskowska.

W konkursie tym II miejsce zajął Paweł Filim z klasy I oraz Natasza Rachwał z klasy II. Wyróżnienie otrzymał Filip Tereszkiewicz z klasy II.