Pasowanie na czytelnika

25 października w szkolnej bibliotece odbyło się uroczyste Pasowanie na Czytelnika uczniów klasy I oraz przekazanie wyprawek czytelniczych w ramach projektu „Mała książka – wielki człowiek”, które przygotowane zostały przez Instytut Książki.

Głównym celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz rozwój czytelnictwa. Uczniowie zapoznali się z regulaminem i zasadami wypożyczania książek. Pierwszoklasiści zgodnie opowiedzieli, jak należy dbać o książki, czego nie wolno robić podczas czytania.

Po takim wprowadzeniu dzieci złożyły przyrzeczenie. Następnie każdy pierwszoklasista został uroczyście pasowany na czytelnika, otrzymując przy tym pamiątkowy dyplom oraz przygotowane wyprawki.