Zakończenie roku szkolnego 2015/2016

Przyszedł czas podsumowania podjętych wysiłków przez uczniów, rodziców i nauczycieli w całym roku szkolnym. Tradycyjnie po uroczystej mszy świętej w kościele parafialnym wszyscy udali się do szkoły. Na spotkaniu ogólnym p. dyrektor Agnieszka Rożek wygłosiła przemówienie, w którym skierowała swe słowa do przybyłych rodziców, uczniów i nauczycieli. Następnie Dyrektor szkoły przyznał nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy uczniom z najwyższymi wynikami w nauce i 100% frekwencją.

Ostatnie słowo należało jednak do uczniów, ponieważ klasa VI pod opieka p. Moniki Warchoł żegnała się z murami szkoły prezentując część artystyczną. Ich młodsi koledzy też dorzucili swoje trzy słowa tradycyjnie żegnając absolwentów szkoły podstawowej. W trakcie części artystycznej czwartoklasiści i piątoklasiści przyznali nagrody swoim starszym kolegom w dziedzinach, na które nikt do tej pory nie zwrócił większej uwagi. Na zakończenie akademii 6 klasa otrzymała drobne upominki, które nie pozwolą tak szybko zapomnieć o murach szkolnych. Część artystyczna była nadzorowana przy udziale p. Rafała Ślemp.