rok szkolny 2015-2016

Dzień Matki

Święto Matki w szkole odbyło się 23 maja 2016 r. Uroczystość była przygotowywana przez p. Agnieszkę Rożek oraz p. Annę Wronę, zaś p. Łukasz Wróbel ponownie wspierał linię melodyjną części artystycznej. W zaprezentowanej części artystycznej wystąpili uczniowie klas IV – VI.

Projekt edukacyjny „Książki naszych marzeń” w klasie IV – V

Uczniowie klasy IV i V realizowali zadania ujęte w mini projekcie pt. „Tropem bohatera fantasy…” – na przykładzie książki „Hobbit, czyli tam i z powrotem”. Celem projektu było zmobilizowanie uczniów do większej aktywności w dziedzinie czytelnictwa, rozwijanie nawyku czytania oraz promowanie wartości, jakie niosą książki.

Projekt edukacyjny „Książki naszych marzeń” w klasach II – III

W okresie od lutego do maja uczniowie klas II – III realizowali projekt edukacyjny związany z programem „Książki naszych marzeń” pt.Kotki i pieski bohaterowie książek”. Dzieci w trakcie rozmów z nauczycielem dokonały wyboru tematyki projektu. Kolejnymi działaniami w realizacji projektu były pogadanki na temat: jak dbać o książki, jak być dobrym czytelnikiem.

Sukces

Uczniowie klasy V tj. Julia Różycka i Oskar Stanowski zajęli III miejsce w III Gminnym Konkursie Języka Angielskiego pt. "Let's speak English". Serdeczne gratulacje należą się uczniom oraz ich opiekunowi p. Monice Warchoł, która przygotowywała uczniów do konkursu.

Projekt edukacyjny „Książki naszych marzeń” – Ocena przeczytanych książek

Jedno z zadań dla uczniów, jakie realizowane było w trakcie projektu edukacyjnego polegało na podjęciu się przez uczniów próby oceny książek, które przeczytali. Na przygotowanej tablicy ściennej uczniowie pod danym tytułem książki przypinali kartki z swoimi własnymi ocenami. Zadanie to było skierowane do uczniów wszystkich klas, a każda klasa oceniała inną książkę.

Projekt edukacyjny „Książki naszych marzeń” – Sztuka czytania na głos

Istotnym zadaniem realizowanym w ramach projektu było zagospodarowanie fragmentów długiej przerwy uczniów w celu kształcenia umiejętności czytania na głos. W trakcie wybranych przerw obiadowych po spożytym posiłku, uczniowie wsłuchiwali się w odczytywane fragmenty książek. Lektorami w tym wypadku byli najstarsi uczniowie z klasy VI. Pieczę nad tym zadaniem pełniła p. Agnieszka Rożek.

Sukces

Kinga Paściak z klasy VI otrzymała nagrodę w XVI Powiatowym Konkursie Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Ziemia – Nasz Dom” organizowanym przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim. Konkurs organizowany był pod patronatem Starosty Rzeszowskiego. Uczennica przygotowywała pracę plastyczną pod okiem p. Kazimiery Ostrowskiej.

Dzień Ziemi

W piątek tj. 22 kwietnia 2016 roku odbyło się wielkie sprzątanie naszej miejscowości z okazji Dnia Ziemi. Akcję zainicjowali członkowie Samorządu Uczniowskiego pod okiem p. Edyty Miąskowskiej. Podzieleni na grupy uczniowie wraz z nauczycielami udali się uporządkować pobliskie tereny znajdujące się w obrębie szkoły.

Konkurs ekologiczny

22 kwietnia 2016 r. rozstrzygnięto konkurs organizowany przez członków SU oraz jego opiekuna p. Edytę Miąskowską. Konkurs realizowany był w ramach akcji ekologicznej, za którą również odpowiedzialny był SU. Do akcji włączyli się licznie uczniowie klas młodszych. Zadaniem uczestników było stworzenie krótkiego wierszyka lub hasła ekologicznego, ochotnicy mogli również ułożyć komiks o tematyce ekologicznej.

Strony